9 / 10 - Bekijk reviews

Garantie en Defecten

Heb je een artikel gekocht bij ons en gaat dit na een bepaalde tijd kapot? Voor al onze artikelen geldt de wettelijke garantie. Dit houdt in dat een product in goede staat moet verkeren. Afhankelijk van het product doen wij dit door reparatie, vervanging of terugbetaling. Wij volgen hierbij altijd de Algemene voorwaarden van de Thuiswinkel organisatie.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product. Verlies van onderdelen valt niet onder garantie. 

Sterk afwijkende garantievoorwaarden worden vermeld bij de productomschrijving. Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde fiets of kleding etc. zijn uitgesloten.

Hoe vraagt u garantie aan?
Bij een garantie (of een defect) kunt u het artikel retourneren door hem op te sturen naar Sportbeer BV, Vermeld hierbij het ordernummer en beschrijf de defect zo goed mogelijk. Tevens kunt u ook een foto toevoegen. Verzendkosten in geval van garantie zijn voor uw eigen rekening.

Sportbeer BV
Rodeweg 28A
9404 RN Assen

Retourneren
De garantie geldt als het defect te wijten is aan een materiaal- of constructiefout. Wij zullen contact opnemen met de leverancier en komen samen met een passende oplossing. Schade of defecten door oneigenlijk gebruiken vallen hier uiteraard niet onder! Als uw artikel binnen 30 dagen na aankoop defect raakt, dan valt u binnen de 30 dagen garantieregeling (deze regeling doet geen afbreuk aan de reeds bestaande garanties), hierbij kan het artikel geruild worden of de aankoop kan geannuleerd worden.

Slijtage en onderhoud
Wanneer slijtagegevoelige onderdelen en of onderdelen die door gebruik kunnen lostrillen, kwijtraken of kapot gaan, valt dit helaas niet onder garantie. De koper is zelf verantwoordelijk voor het degelijk aandraaien en onderhoud geven aan producten waar dit voor geldt.